Ka Pai Scoreblock Bundle

Ka Pai bloks
1 × Ka Pai Bloks (extra scorebloks)

71 in stock

1 × Ka Pai: Ranu

58 in stock

Ka Pai: Toku Whakapapa
1 × Ka Pai: Toku Whakapapa (extra blocks level 2)

53 in stock

Ka Pai: Orokohanga
1 × Ka Pai: Orokohanga

57 in stock

23.80 10.00

Out of scoreblocks? Take advantage of the amazing discount on this Ka Pai Bundle. This bundle includes: Ka Pai Bloks, Ka Pai: Ranu, Ka Pai: Toku Whakapapa and Ka Pai: Orokohanga!

    Content of the game
    • Ka Pai Bloks
    • Ka Pai: Ranu
    • Ka Pai: Toku Whakapapa
    • Ka Pai: Orokohanga